Logo IAIN Padangsidimpuan Format PNG

Logo IAIN Padangsidimpuan

Logo IAIN Padangsidimpuan Format PNG


Tentang IAIN Padangsidimpuan

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN Padangsidimpuan) adalah Institut Agama Islam Negeri yang ada di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Indonesia. 

IAIN Padangsidimpuan didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 serta Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: E/125/1997.