9NeDh8uERosNqKvka8v3KqayvY0KFyzNtMxCk41H
Bookmark

Logo IGTKI Format PNG

Logo IGTKI Format PNG

Logo IGTKI Format PNG

Tentang IGTKI

IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) adalah organisasi guru-guru taman kanak-kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru Taman Kanak-Kanak. IGTKI merupakan organisasi profesi guru taman kana-kanak yang independen. Igtki didirikan pada tanggal 22 mei 1950 di jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan. Pimpinan organisasi tingkat pusat berkedudukan di ibu kota republik indonesia.

Posting Komentar

Posting Komentar