Logo Mafia Sholawat Format PNG

Logo Mafia Sholawat Format PNG

Logo Mafia Sholawat Format PNG

Tentang Mafia Sholawat

Mafia Sholawat adalah kepanjangan dari “Manunggaling Fikiran lan Ati dalem Sholawat” atau bersatunya pikiran dan hati dalam sholawat. Mafia sholawat dipelopori oleh KH Ali Shodikin atau Gus Ali Gondrong.